F2017-26

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

Jún 2017

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému

„Veľký pôst a Pascha Christova“

 

 
Bratstvo pravoslávnej mládeže v Humennom v mesiaci apríl vyhlásilo pre deti navštevujúce hodiny pravoslávneho náboženstva výtvarnú súťaž na tému: „Veľký pôst a Pascha Christova“. Do súťaže sa zapojili deti zo všetkých základných škôl v Humennom, na ktorých sa vyučuje pravoslávne náboženstvo. Všetky doručené práce hodnotili mládežníci kolektívne v dvoch kategóriach. Výhercovia I. kategórie (1. – 5. ročník): I. miesto – Adam Cigánik, II. miesto – Vladimír Bilec, III. miesto – Natália Balogová. Výhercovia II. kategórie (6. – 9. ročník): I. miesto – Jakub Fedorco, II. miesto – Vladimír Babinčák a Daniel Melenko, III. miesto – Filip Hrubišák. Výhercovia boli odmenení vecnými cenami na konci školského roka na hodinách náboženstva. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a výhercom gratulujeme.

Najnovšie články