F2017-25

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

27. máj 2017

Medzinárodný deň detí – MDD 2017

Výlet humenských detí a mládeže do Slovenského krasu a návšteva Košíc

 

 

Z iniciatívy o. Petra Humeníka a pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovali členovia Bratstva pravoslávnej mládeže v Humennom ďalší jednodňový poznávací výlet pre deti z našej cirkevnej obce a ich kamarátov. Tohto roku sa vybrali priamo za Maruškou zo známej slovenskej rozprávky Soľ nad zlato. Áno tohto roku 27. mája 2017 navštívili Slovenský kras a jaskynu Domica, kde sa natáčali niektoré scény spomínanej rozprávky. Aj keď tam Maruška nebola, napriek tomu to bolo nádherne rozprávkové. Sv. otcovia často hovorili: „Ak chceš vidieť Božiu veľkosť pozri sa na prírodu okolo seba. A ak chceš vidieť Božiu lásku, postav sa pred kríž a pozri na ukrižovaného Isusa Christa“. V tento deň účastníci výletu mali možnosť vidieť Božiu veľkosť, pretože takúto nádheru nedokáže vytvoriť žiadny umelec. Veľmi zaujímave bolo aj rozprávanie sprievodcu v jaskyni. Hovoril, že tam dole v jaskyni sme my ľudia iba hostia a za domácich pánov jaskyne vyhlásil netopierov a aj sám ich ako domácich rešpektoval. V častiach jaskyne, kde sa zdržiavali a oddychovali žiadal o pokoj, sám zachovával ticho a zdržal sa akéhokoľvek výkladu. Okrem toho povedal, že ľudia sa na netopierov pre ich vzhľad pozerajú nie veľmi prívetivo, avšak sú to tvory veľmi užitočné. Podobné je to aj s ľuďmi. Nezáleží na vzhľade a vonkajšej kráse, ale na tom čo nosí vo svojom vnútri a či je pre spoločnosť prospešný.

Po tejto príjemnej obhliadke jaskyne si v prírode všetci účastníci výletu pochutnali na tradičnom guľáši o. Petra, ktorý varil ešte pred výletom v čase, keď mnohí ešte doma spali. Na spiatočnej ceste boli ešte dve zastávky. Prvá bola v obchodnom centre Optima, kde mali možnosť minúť vreckové a nakoniec si mohli obzrieť novopostavený Pravoslávny chrám v Košiciach. Vďaka Bohu za požehnaný deň!

Najnovšie články