F2017-23

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

19. máj 2017

Cyrilo-Metodská kvapka krvi

 

 

Na webovej stránke Národnej transfúznej služby SR je napísané: „…darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch“. A práve pre takýto krásny a ušľachtilý čin sa rozhodli členovia Bratstva pravoslávnej mládeže v Humennom.

Toto prvé spoločné darovanie krvi sa rozhodli zrealizovať v období, keď verní našej cirkevnej obce vzdávali úctu a česť našim vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorí sú zároveň aj patrónmi našej Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom. Preto sa tento ich ušľachtilý čin niesol v ich duchu pod názvom „Cyrilo-metodska kvapka krvi“. Dobrovoľníci z našich mládežníkov, ako aj nimi oslovení dobrovoľníci z Humenného a neďalekej Pravoslávnej cirkevnej obce v Čabinách, sa v piatok 19. mája 2017 zišli na Hematologicko-tranfúznej stanici v Humennom, aby darovali túto vzácnu tekutinu tým, ktorí ju potrebujú. Ďakujeme všetkým zúčastneným za tento spoločenský prospešný, humánny a kresťanský čin.

Najnovšie články