F2017-22

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

14. máj 2017

Chrámový sviatok sv. Cyrila a Metoda v Humennom

700. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

 

 

Dňa 14. mája 2017 slávili verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom chrámový sviatok v česť sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Tohtoročné slávnosti sa konali v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné. Pri tejto príležitosti sa slávnosti zúčastnil aj Ing. Ondrej Mudry, prednosta Okresného úradu v Humennom, viceprimátor mesta Humenné Ing. arch. Andrej Semanco, poslanci mestského zastupiteľstva a pozvaní otcovia duchovní z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia s manželkami.

Počas sv. Liturgie sa k prítomným duchovným slovom prihovoril prot. Mgr. Michal Džugan, tajomník pre filantropiu Michalovsko-košicej pravoslávnej eparchie a zároveň duchovný správca susednej Pravoslávnej cirkevnej obce v Strážskom. Otec Michal veľmi výstižne vysvetlil v čom spočíval úspech misie sv. solúnskych bratov, že to bolo v ich pokore, že sa podľa vzoru Spasiteľa nášho Isusa Christa pokorili a odišli z krajov, kde mali možnosť karierného rastu a množstva iných východ a šli k našim nevzdelaným predkom – pohanom, aby im ukázali večné Svetlo – Trojjediného Boha. Vysvetlil tiež katolicitu – sobornosť Pravoslávia. Povedal, že pravoslávna Cirkev je tu pre všetkých a nedá sa ohraničiť ľudskými kritériami – jazykom, národom, rasou, teritóriom atď. Počas kázne sa zmienil aj o histórií Pravoslávia v Humennom. Povedal, že boli obdobia priaznivejšie, ale aj obdobia ktoré nepriali pravoslávnej Cirkvi, avšak nesmieme byť preto zatrpknutí. Pravoslávie je o radosti a prekonávaní problémov v nádeji na večný život v spoločenstve Trojjediného Boha. Vyjadril aj poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na budovaní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom, pretože sa tu v Humennom podarilo s Božou pomocou vybudovať veľké dielo, v ktorom je potrebne pokračovať.   

V závere sa z hostí prihovoril aj Mitr. prot. Mgr. Ján Gliganič, správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Stakčíne, ktorý nielen prítomným v chráme, ale všetkým Humenčanom poprial pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné veľa úspechov do budúcna, aby nažívali v pokoji a budovali spoločne ďalej krásne Humenné.

Po sv. Liturgií miestny dekan a správca cirkevnej obce Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník, odovzdal na pamiatku viceprimátorovi mesta Humenné a prednostovi Okresného úradu  dve repliky ikon sv. solúnskych bratov, ktorej originál sa nachádza práve v našom humenskom pravoslávnom chráme na ikonostase. O. Peter vyjadril aj úprimnú vďaku veriacim zo Strážskeho a zo Stakčína, ktorí prišli podporiť Humenčanov tak, ako to bolo v minulosti zvykom – procesiou. Poďakoval sa všetkým, ktorí prijali pozvanie aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácií týchto slávnosti.

Po sv. Liturgii sa konala obchôdzka chrámu, počas ktorej sa na všetky štyri svetové strany čítali úryvky zo Svätého Písma ako znak toho, že radosť Evanjeliovej zvesti sa ma šíriť do celého sveta. Nakoniec bolo pre všetkých zúčastnených pripravené aj malé pohostenie v areáli chrámu.

Najnovšie články