F2017-21

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

9. máj 2017

Uctili sme si obete najväčšieho vojnového konfliktu

známeho ako 2. svetová vojna

 

 

Druhá svetová vojna je doposiaľ najväčší a najrozsiahlejší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Svetový konflikt vtiahol na bojiská 61 štátov, čo tvorilo 80 % obyvateľov Zeme. Boje prebiehali v Európe, Ázii a Afrike a zúčastňovali sa na nich muži i ženy aj z oboch ďalších obývaných kontinentov: Ameriky a Austrálie. Počas šiestich rokov trvania zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl (o život prišlo asi 45 – 60 miliónov ľudí), boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva. Koniec vojny v Európe nastal 8/9 mája 1945 kapituláciu Nemecka. V Ázii kapitulovalo Japonsko 2. septembra toho istého roku po americkom zhodení dvoch atómových bômb na mestá Hirošima a Nagasaki. Bolo to víťazstvo nad fašizmom a nacizmom, víťazstvo spojeneckých vojsk v čele so Sovietskym zväzom, Spojenými štátmi americkými, Spojeným kráľovstvom a Čínou proti tzv. štátom Osi v čele s Nacistickým Nemeckom, Japonskom a Talianskom. Víťazstvo nad týmito myšlienkovými prúdmi malo z historického hľadiska obrovský význam.

Každoročne je na oslavách víťazstva nad fašizmom menej priamych účastníkov, ktorí by nám hrôzy vojny svojimi autentickými spomienkami pripomínali. A tak pomaly všetci ochotne zabúdame, alebo čo je ešte horšie mnohí súčasníci začínajú spochybňovať a popierať historické hrôzy holokaustu, praktiky fašizmu a nacizmu. Žiaľ pre väčšinu ľudí dneška znamená deň Víťazstva nad fašizmom iba to, že nemusia ísť do práce a deti do školy. Podstata tohto dňa väčšinu ľudí vôbec nezaujíma.

Avšak vďaka Mestu Humenné a Oblastnému výboru SZPB v Humennom sa na mestskom cintoríne v Humennom konalo spomienkové podujatie, kde sme si spomenuli na obete tejto strašnej vojny a zároveň v modlitbách prosili Všemohúceho Boha, aby duše zosnulých prijal do svojich večných príbytkov. Veď oni položili svoje životy, aby my sme neboli zotročení či vyhubení z povrchu zeme, čim naplnili slová Isusa Christa: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život kladie za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). Ochraňuj nás Bože od vojen a násilia!

Najnovšie články